Overenie záruky

Záručná doba na PC produkt začína dátumom zakúpenia produktu, ktorý je uvedený na doklade o kúpe alebo na faktúre. Záruka je poskytovaná na 2 alebo 3 roky v závislosti od typu zariadenia. Konkrétnu dĺžku záručnej doby a typ záručného servisu nájdete v Dodacom liste, ktorý ste obdržali pri kúpe.