Spoľahlivý partner pre servis a opravu vašich počítačov Lenovo - lenovoservis.sk

Carry in

Servis typu Carry in je servis počítača, kde v prípade poruchy Vášho PC zariadenia, doručíte počítač do servisu na vlastné náklady. Otváracie hodiny našich showroomov.

Nemáte čas zaniesť počítač do servisu? Starostlivo ho zabaľte a pošlite nám ho na adresu najbližšieho showroomu. Pre ochranu Vášho zariadenia použite aj vnútorné balenie, ktoré ho ochráni pred prípadnými nárazmi.


On site

Servis typu Onsite znamená servis priamo u zákazníka. Servisný technik príde priamo k vám, na miesto vášho určenia, kde odstráni poruchu na vašom PC zariadení.

V prípade, že máte aktívnu službu Onsite NBD (Next Business Day) tak sa s Vami servisný technik najneskôr do druhého pracovného dňa od nahlásenia závady skontaktuje, a dohodne sa s Vami na oprave Vášho zariadenia priamo na mieste, ktoré si určíte.


Pozáručný a mimozáručný servis

Pozáručný servis je servis, ktorý sa uplatňuje po vypršaní záručnej lehoty, ktorá je uvedená v Záručnom liste.

Mimozáručný servis sa uplatňuje v čase platnosti záručnej lehoty, ale na také závady, ktoré nie sú predmetom záručného servisu, alebo pri nedodržaní podmienok záručného servisu.

Na pozáručný a mimozáručný servis sa vzťahuje cenník na pozáručný a mimozáručný servis.

Na vykonané servisné práce sa vzťahuje 3-mesačná záruka.


Záručný servis

Záručný servis Lenovo sa vzťahuje na závady hardvéru, ktoré sa vyskytli počas trvania záruky,  pri dodržaní podmienok bežného používania. Záručná doba na produkt začína dátumom zakúpenia produktu, ktorý je uvedený na doklade o kúpe alebo faktúre, ak Lenovo písomnou formou neinformuje inak. Záručná lehota a typ záručného servisu, ktoré sa týkajú vášho produktu, sú uvedené v Záručnom liste.

Ak Vám počítač nefunguje tak, ako by podľa záruky mal, kontaktujte nás v Lenovoservise osobne, mailom alebo telefonicky. Servisný technik sa pokúsi diagnostikovať problém a môže ho vyriešiť pomocou vzdialenej podpory alebo cez telefón či mail.

V prípade vážnejšej závady servisný technik naplánuje servisný zásah podľa druhu záruky, ktorá sa vzťahuje na produkt, tak ako je to uvedené v Záručnom liste.

Na vykonané servisné práce sa vzťahuje 3-mesačná záruka.